• CONTACTE
Espanya

Resum

Mes més tebi NAN °C
Mes més fred NAN °C
Average annual temperature NAN °C
Warmest year (1901-2012) 0 °C
Coldest year (1901-2012) 0 °C
Average annual temperature trend (1901-2012) 0 °C
Wettest month NAN mm
Driest month NAN mm
Average annual precipitation NAN mm
Wettest year (1901-2012) 0 mm
Driest year (1901-2012) 0 mm
Average annual precipitation trend (1901-2012) 0 mm
Month with highest average daily PEV NAN mm
Month with lowest average daily PEV NAN mm
Average daily PEV NAN mm
Year with highest average daily PEV (1901-2012) 0 mm
Year with lowest average daily PEV (1901-2012) 0 mm
Average annual daily PEV trend (1901-2012) 0 mm
Month with highest cloudiness NAN %
Month with lowest cloudiness NAN %
Average annual cloudiness NAN %
Year with highest average cloudiness (1901-2012) 0 %
Year with lowest average cloudiness (1901-2012) 0 %
Average annual cloudiness trend (1901-2012) 0 %

Resum gràfic

Summary graph for decades

Summary table of values and deviations for individual years

Any

Mitjana

desviació

Total

desviació

Mitjana

desviació

Mitjana

desviació
°C
°C
%
mm
mm
%
mm
mm
%
%
%

Summary deviations table by decades

Any

Mitjana

desviació

Total

desviació

Mitjana

desviació

Mitjana

desviació
°C
°C
%
mm
mm
%
mm
mm
%
%
%
1901-1910 0.00 nan nan 0.0 nan nan 0.00 nan nan 0.00 nan
1911-1920 0.00 nan nan 0.0 nan nan 0.00 nan nan 0.00 nan
1921-1930 0.00 nan nan 0.0 nan nan 0.00 nan nan 0.00 nan
1931-1940 0.00 nan nan 0.0 nan nan 0.00 nan nan 0.00 nan
1941-1950 0.00 nan nan 0.0 nan nan 0.00 nan nan 0.00 nan
1951-1960 0.00 nan nan 0.0 nan nan 0.00 nan nan 0.00 nan
1961-1970 0.00 nan nan 0.0 nan nan 0.00 nan nan 0.00 nan
1971-1980 0.00 nan nan 0.0 nan nan 0.00 nan nan 0.00 nan
1981-1990 0.00 nan nan 0.0 nan nan 0.00 nan nan 0.00 nan
1991-2000 0.00 nan nan 0.0 nan nan 0.00 nan nan 0.00 nan
2001-2010 0.00 nan nan 0.0 nan nan 0.00 nan nan 0.00 nan

Graph of deviations by decades

Graph of temperatures for individual years and months

Long-term temperature heatmap

Warmest and coldest months

Graph of average monthly temperature ranges

Graph of annual temperature deviations

Table of average monthly temperatures for individual decades

Mes Mitjana 1901-1910 1911-1920 1921-1930 1931-1940 1941-1950
1 nan 0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan
2 nan 0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan
3 nan 0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan
4 nan 0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan
5 nan 0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan
6 nan 0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan
7 nan 0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan
8 nan 0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan
9 nan 0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan
10 nan 0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan
11 nan 0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan
12 nan 0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan
Mes Mitjana 1951-1960 1961-1970 1971-1980 1981-1990 1991-2000 2001-2010
1 nan 0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan
2 nan 0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan
3 nan 0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan
4 nan 0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan
5 nan 0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan
6 nan 0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan
7 nan 0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan
8 nan 0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan
9 nan 0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan
10 nan 0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan
11 nan 0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan
12 nan 0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan

Graph of average temperatures for individual months and decades

Graph of average temperature deviations for individual months and decades

Graph of average temperature ranges in individual decades

Graph of precipitation for individual years and months

Long-term precipitation heatmap

Wettest and driest months

Graph of annual precipitation deviations

Table of average monthly precipitation for individual decades

Mes Mitjana 1901-1910 1911-1920 1921-1930 1931-1940 1941-1950
1 nan 0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan
2 nan 0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan
3 nan 0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan
4 nan 0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan
5 nan 0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan
6 nan 0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan
7 nan 0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan
8 nan 0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan
9 nan 0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan
10 nan 0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan
11 nan 0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan
12 nan 0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan
Mes Mitjana 1951-1960 1961-1970 1971-1980 1981-1990 1991-2000 2001-2010
1 nan 0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan
2 nan 0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan
3 nan 0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan
4 nan 0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan
5 nan 0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan
6 nan 0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan
7 nan 0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan
8 nan 0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan
9 nan 0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan
10 nan 0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan
11 nan 0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan
12 nan 0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan

Graph of average precipitation for individual months and decades

Graph of average precipitation deviations for individual months and decades

Graph of cloudiness for individual years and months

Long-term cloudiness heatmap

Least and most cloudy months

Graph of annual cloudiness deviations

Table of average monthly cloudiness for individual decades

Mes Mitjana 1901-1910 1911-1920 1921-1930 1931-1940 1941-1950
1 nan 0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan
2 nan 0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan
3 nan 0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan
4 nan 0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan
5 nan 0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan
6 nan 0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan
7 nan 0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan
8 nan 0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan
9 nan 0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan
10 nan 0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan
11 nan 0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan
12 nan 0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan
Mes Mitjana 1951-1960 1961-1970 1971-1980 1981-1990 1991-2000 2001-2010
1 nan 0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan
2 nan 0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan
3 nan 0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan
4 nan 0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan
5 nan 0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan
6 nan 0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan
7 nan 0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan
8 nan 0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan
9 nan 0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan
10 nan 0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan
11 nan 0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan
12 nan 0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan

Graph of average cloudiness for individual months and decades

Graph of average cloudiness deviations for individual months and decades

Graph of PEV for individual years and months

Long-term daily evapotranspiration heatmap

Graph of annual PEV deviations

Table of average monthly daily potential evapotranspiration for individual decades

Mes Mitjana 1901-1910 1911-1920 1921-1930 1931-1940 1941-1950
1 nan 0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan
2 nan 0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan
3 nan 0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan
4 nan 0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan
5 nan 0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan
6 nan 0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan
7 nan 0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan
8 nan 0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan
9 nan 0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan
10 nan 0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan
11 nan 0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan
12 nan 0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan
Mes Mitjana 1951-1960 1961-1970 1971-1980 1981-1990 1991-2000 2001-2010
1 nan 0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan
2 nan 0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan
3 nan 0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan
4 nan 0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan
5 nan 0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan
6 nan 0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan
7 nan 0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan
8 nan 0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan
9 nan 0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan
10 nan 0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan
11 nan 0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan
12 nan 0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan0.00nan

Graph of average potential evapotranspiration for individual months and decades

Graph of average potential evapotranspiration deviations for individual months and decades


IdiomaIcones


Temperatura

Humitat

Pressió

Velocitat del vent

Wind gust

Precipitació

Radiació solar

Neu

Temperatura aparent

Punt de rosada

UV

Visibilitat

Base del núvol

Evapotranspiració

Temperatura interior

Humitat interior


Sortida

Capvespre

Sortida de la lluna

Conjunt de la lluna

Time

Menu

Des de

To

Pantalla completa

Exporta com a imatge

Ajustos

Pàgina d'inici

Webcam

Taula

Gràfic

Mapa

Constant

Pujant

Caient

Avisos

Latitud

Longitud

Història

Ecplisi solar

Eclipsi llunar

GPS

Elevació

Dia

Mes

Any

Alta temperatura

Tempertura baixa

Dia

Nit

Primavera

Estiu

Tardor

Hivern